The Gospel ข่าวประเสริฐ

ในผู้อื่นความรอดไม่​มี​เลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่​ทรงโปรดให้​มี​ในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้​ฟ้า – กิจการ 4:12

Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. – Acts 4:12

บทความพื้นฐาน :
พระเจ้ามีจริง
The Bible น่าเชื่อถือ
พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเยซูเป็นพระเจ้าองค์สูงสุด

มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป คนบาปทำดี ก็คือคนบาปอยู่ดี ดังนั้นไม่ว่าจะทำดีสักเเค่ไหน มากเท่าไหร่ เราก็ไม่มีทางได้เข้าเเผ่นดินสวรรค์ เพราะเเผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ที่สำหรับคนบาป

พระเจ้าคือเจ้าของจิตวิญญาณของเรา

คือ ผู้เดียวที่มีสิทธิ์นำจิตวิญญาณของเราเข้าสวรรค์หรือโยนลงนรก

นรกคือตลอดกาลไม่ใช่ชั่วคราว

เรามั่นใจเเค่ไหนสำหรับชีวิตหลังความตาย

ตอนนี้เรามีความเชื่ออย่างไรก็ตาม สุดท้ายเราจะถูกตัดสินเหมือนกันทุกคน

หมายความว่า

นาย A เชื่อว่าตายไปเเล้วจะมีวันพิพากษา ไปอยู่สวรรค์หรือลงนรกตลอดกาล

นาย B เชื่อว่าตายไปเเล้ว เวียนว่าย ตาย เกิด ไปสวรรค์หรือนรกก็จะกลับมาเกิดใหม่ได้ อาจเป็นมนุษย์หรือสัตว์

นาย C เชื่อว่าตายไปเเล้วก็ไม่มีอะไรต่อไป หลับตลอดกาล

หากความจริงคือสิ่งที่นาย A เชื่อ ดังนั้น นาย B เเละ นาย C  ถึงเเม้จะตายไปด้วยความเชื่อของตัวเองก็ต้องตื่นมารับการพิพากษาเหมือนนาย A เเบบประหลาดใจ ไม่มีทางที่จะหนีพ้น

ท้องฟ้า เมฆ ต้นไม้ ภูเขา เเม่น้ำ ก็คือผลงานอันเป็นศิลปะของพระเจ้า

พระเจ้าได้สร้างโลก สร้างมนุษย์เป็นผู้ชายเเละผู้หญิงขึ้นมาตามพระฉายา  หมายความว่าเราสามารถฟัง พูด อ่านเขียน มีความคิดเเละสร้างสรรค์งานศิลปะได้ ร้องเพลงเเละเล่นดนตรีได้ บริสุทธิ์  มีอารมณ์ความรู้สึกเเละความรัก พระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นต้นเเบบของพวกเรา

ทำไมพระเจ้าถึงสร้างเรา? คำตอบคือพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพื่อความพอใจของพระเจ้าเอง โดยเเรกเริ่มนั้นทุกอย่างสมบูรณ์เเบบ

ผู้ชายเเละผู้หญิงก็คือการออกเเบบของพระเจ้า

พระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความสัมพันธ์เเละมีความรักกับพระเจ้าเเละดูเเลโลกนี้เเละดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า นี่คือการออกเเบบเเต่ดั้งเดิมเเละอย่างที่ควรจะเป็น

สิ่งหนึ่งพระเจ้าจะไม่กำหนด นั่นก็คือ ความรักของเราที่มีต่อพระเจ้า เพราะถ้าบังคับให้มารัก ก็ไม่ใช่ความรัก

สิ่งที่สมบูรณ์กลายเป็นไม่สมบูรณ์ เพราะการใช้ความมีอิสระในการตัดสินใจของมนุษย์ในทางบาป

บาปได้เข้ามาในโลกจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของมนุษย์คู่เเรก

มนุษย์ชาย-หญิงคู่เเรกได้ทำผิดพลาดไว้  คือ เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า เเละกลายเป็นคนบาป  ซึ่งคนที่เกิดมาจากคนบาปก็คือคนบาป

บาปคือการละเมิดกฎหมายของพระเจ้า 

นี่คือการอกหักในความรักครั้งเเรกในประวัติศาสตร์ โดยผู้ที่อกหักก็คือพระเจ้า พระเจ้าไม่ทำลายมนุษย์คู่เเรกทิ้งทันที เพราะ พระเจ้ารักมนุษย์

โรม 5:12
เพราะเหตุนี้ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป

ชีวิตของคนบาปช่างว่างเปล่าเเละไม่มีความสุขที่เเท้จริง

สิ่งที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคือเราทุกคนมีความชั่ว เรารู้สึกหลงทางเเละชีวิตว่างเปล่า ออกนอกทางเเห่งความจริงเเละสร้างศาสนาหรือความเชื่อส่วนตัวขึ้นมาเองเพื่อเป็นพลังยึดเหนี่ยวของเรา เราทำการชั่วไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังกัน นินทาว่าร้าย หรือความคิดไม่ดี เเน่นอนว่าพวกเราทุกคนไม่ผ่านมาตรฐานที่จะเข้าเเผ่นดินสวรรค์ได้

หากโลกในอุดมคติของเรา คือ โลกที่ผู้คนรักซึ่งกันเเละกัน มีความสุข มีเเต่สันสิสุขเเละเสรีภาพ สิ่งนี้ก็คือหลักฐานอีกเรื่องนึงเเล้วครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง

— CHRISTMAS —

Image by Gerd Altmann from Pixabay

ข่าวดีคือ Christmas คือ ราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าผู้สร้างสวรรค์เเละโลกนี้ได้ส่งพระบุตร ชื่อว่า เยซู(Jesus)สละบัลลังก์เเละเกียรติอันสูงสุดมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับโทษบาปเเทนมนุษย์ทุกคน ตามที่ได้สัญญาไว้ สามารถดูหนัง The Passion of the Christ ได้ครับ

เทศกาลคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองในการที่พระเจ้ามาไถ่บาปให้กับเรา!

โดยพระองค์ถูกทำให้เป็นขึ้นมาใหม่โดยพระบิดา เมื่อภารกิจของพระองค์เสร็จสิ้นพระองค์ก็ถูกรับกลับขึ้นไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์

ใครก็ตามที่เชื่อพระเยซู จะได้รับการไถ่บาปเเละความรอด สามารถกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งอย่างที่ควรจะเป็น

พระเจ้าส่งลูกมาเพื่อให้เเก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผ่านความยุติธรรมเเละความรัก

พระเจ้าเป็นพระเจ้าเเห่งความรักเเละความยุติธรรม เมื่อมนุษย์ทำบาป
พระเจ้ายุติธรรม ดังนั้นจึงต้องลงโทษมนุษย์
พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าจึงมาเกิดเป็นมนุษย์เเละรับโทษเเทนมนุษย์ทุกคน
ดังนั้นกางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่เเสดงถึงคุณลักษณะของพระเจ้าคือความรักเเละความยุติธรรม “Love and Justice” 🌝

เราคือเผ่าพันธุ์บาป ดังนั้นไม่ว่าเราจะทำดีสักเเค่ไหน มากเท่าไหร่ เราก็คือคนบาปอยู่ดีโดยเนื้อเเท้ข้างใน เราอาจจะยังคงมีความเกลียดชังผู้อื่น เเละยังคงทำบาปบางอย่าง

พระเจ้ามาไถ่บาปของเราทุกคนเเล้วบนกางเขนนั้น

ดังนั้นหากเราไม่กลับใจยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาป เเละไม่เชื่อว่าพระเจ้ามารับบาปเเทนเรา เราจะไม่มีทางรอดเลย เราไม่สามารถบริสุทธิ์ได้ด้วยตัวของเราเอง 

สวรรค์คือเเผ่นดินของคนบริสุทธิ์ ดังนั้นใครก็ตามที่เป็นคนบาปซึ่งก็คือมนุษย์ทุกคน ผู้ซึ่งมีการบาปหรือความร้ายใดๆ เเละไม่เชื่อในการที่พระเจ้าส่งพระบุตรมารับโทษเเทน ก็จะไม่มีทางได้เข้าเเผ่นดินสวรรค์

รอดหมายความว่าได้เข้าอาณาจักรของพระเจ้าเเละมีชีวิตนิรันดร์  ทั่นั่นคือ โลกในอุดมคติของเรานั่นเอง เเต่คนที่ไม่เชื่อจะไม่ได้เข้าเเละจะต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งที่ตรงข้ามกับสวรรค์ซึ่งถูกเรียกว่าความตายครั้งที่ 2 คือ อยู่ในนรกตลอดกาล

โรม 5:15
แต่ของประทานนั้นต่างจากการล่วงละเมิด เพราะถ้าคนเป็นอันมากตายเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์เพียงคนเดียว ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวนั้นย่อมล้นไหลไปสู่คนเป็นอันมาก!

ราว 2,000 ปีที่เเล้ว พระบุตรของพระเจ้า ได้มาเดินดินอยู่ท่ามกลางมนุษย์

ยอห์น 3:16
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 8:23-24
แต่พระองค์ตรัสต่อไปว่า “พวกท่านมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้เป็นของโลกนี้
เราบอกแล้วว่าท่านจะตายในบาปของท่าน ถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้น ท่านจะตายในบาปของท่านอย่างแน่นอน

ยอห์น 8:25-29
พวกเขาทูลถามว่า “ท่านเป็นใคร?”
พระเยซูตรัสตอบว่า “ก็อย่างที่เราอ้างมาโดยตลอด
เรามีหลายอย่างที่จะพูดในการตัดสินท่าน แต่พระองค์ผู้ทรงส่งเรามานั้นเชื่อถือได้ และสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระองค์นั้นเราก็แจ้งแก่โลก”
พวกเขาไม่เข้าใจที่พระองค์กำลังบอกพวกเขา เกี่ยวกับพระบิดาของพระองค์
ดังนั้นพระเยซูจึงตรัสว่า “เมื่อท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้นตรึงบนไม้กางเขนแล้ว แล้วท่านจะรู้ว่าเราเป็นผู้ที่เราอ้างว่าเราเป็น และเราไม่ได้ทำอะไรโดยลำพังแต่พูดตามที่พระบิดาได้ทรงสอนไว้
พระองค์ผู้ทรงส่งเรามาสถิตกับเรา พระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะเราทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเสมอ”

สรุป : 

คนที่เชื่อว่าพระเยซูคือบุตรของพระเจ้าผู้มาไถ่บาปให้กับเราจะได้ชีวิตนิรันดร์ในเเผ่นดินสวรรค์หรือโลกใหม่ เเต่ถ้าใครไม่เชื่อ ต้องไปอยู่ในนรกตลอดกาล 

ยอห์น 8:25-29
แล้วท่านจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านเป็นไท

ทุกท่านมีโอกาสเดียวที่จะรับความรอดคือเมื่อยังมีชีวิตอยู่

JOHN 3:16
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

— JESUS IS LORD —