About Blog

จุดประสงค์หลักของ Blog นี้คือ

  • ไว้รวมบทความที่ต้องการใช้งานเป็นเเหล่งเดียว
  • ใช้เป็น Link ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า
  • ใช้เป็น Link ในการเเบ่งปันสิ่งดีต่างๆ
  • ทำโปรเจคสำหรับพันธกิจ
ขีวิตอันสั้นในโลกนี้ตัดสินนิรันดร์กาล