ใครเขียน Bible?

นอกเหนือจากมนุษย์ผู้เขียน พระคัมภีร์เขียนขึ้นโดยพระเจ้า. 2 ทิโมธี 3:16 บอกเราว่าพระคัมภีร์ถูก “ปล่อยลมหายใจออก” โดยพระเจ้า “ พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม “ พระเจ้าทรงดูแลกำกับมนุษย์ผู้เขียนพระคัมภีร์ เพื่อว่าในการใช้รูปแบบการเขียนและบุคลิกภาพ ของเขาเอง พวกเขายังคงบันทึกแน่นอนสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งเป้าหมาย… [ อ่านทั้งหมด.. ]

ทำไมพระเจ้าวางต้นไม้เเห่งความรู้ดีรู้ชั่วไว้ในสวนเอเดน?

พระเจ้านำต้นไม้เเห่งความรู้ดีรู้ชั่วไว้ในสวนเอเดนเพื่อเป็น ทางเลือก ให้กับ อาดัมเเละอีฟ ว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ อาดัมเเละอีฟมีอิสระในการทำสิ่งใดก็ได้ ยกเว้นกินผลจากต้นไม้เเห่งความรู้ดีรู้ชั่ว ปฐมกาล 2:16-17 THSV11 พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่” ถ้าพระเจ้าไม่ให้ทางเลือกเเก่อาดัมเเละอีฟ ดังนั้นอาดัมเเละอีฟก็จะถือเป็นหุ่นยนต์โดยพื้นฐาน เพียงแค่ทำในสิ่งที่ถูกโปรแกรมให้ทำ… [ อ่านทั้งหมด.. ]

การเฝ้าเดี่ยว

การเฝ้าเดี่ยว หมายถึง การใช้เวลาส่วนตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่ออยู่สนทนากับพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงทำเช่นนี้ไว้เป็นเเบบอย่างให้เเก่เรา ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมาระโก 1:35  ว่า “ครั้นถึงเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จไปที่เปลี่ยว เเละทรงอธิษฐานที่นั่น” พระธรรมอีกตอนหนึ่งบันทึกว่า “เมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดเเล้ว พระองค์เสด็จขึ้นภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกลง พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นเเต่ผู้เดียว” มัวธิว 14:23 เราควรใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวประจำทุกวันโดยการอ่านพระคัมภีร์เเละอธิษฐาน .fb-background-color { background:… [ อ่านทั้งหมด.. ]

คำถามทั่วไป

Q : ใครสร้างพระเจ้า? A : พระเจ้าถูกสร้างไม่ได้ ดังนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่ผิด Ref : https://www.gotquestions.org/who-created-God.html Q :  พระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไม? A : เพื่อความพอใจของพระเจ้าเอง Ref : https://www.gotquestions.org/why-did-God-create-us.html  … [ อ่านทั้งหมด.. ]

ความมั่นใจในความรอด

พระธรรมท่องประจำบท เอเฟซัส 2:8-9 เมื่อเราตัดสินใจหันหลังให้กับความผิดบาป กลับใจใหม่ หันหน้าเข้าหาพระเจ้า เเละเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ เราได้รับความรอด โรม 10:9 คือเรารอดพ้นจากโทษทัณฑ์ของความบาป โรม 8:1) เพราะพระเจ้าทรงยกโทษบาปของเรา เอเฟซัส 1:7 นอกจากนั้น เรายังได้รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าพร้อมกับมีชีวิตนิรันดร์ด้วย ยอห์น 1:12;… [ อ่านทั้งหมด.. ]