การเฝ้าเดี่ยว

การเฝ้าเดี่ยว หมายถึง การใช้เวลาส่วนตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่ออยู่สนทนากับพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงทำเช่นนี้ไว้เป็นเเบบอย่างให้เเก่เรา ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมาระโก 1:35  ว่า “ครั้นถึงเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จไปที่เปลี่ยว เเละทรงอธิษฐานที่นั่น” พระธรรมอีกตอนหนึ่งบันทึกว่า “เมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดเเล้ว พระองค์เสด็จขึ้นภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาก็ดึกลง พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นเเต่ผู้เดียว” มัวธิว 14:23 เราควรใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวประจำทุกวันโดยการอ่านพระคัมภีร์เเละอธิษฐาน .fb-background-color { background:… [ อ่านทั้งหมด.. ]

ความมั่นใจในความรอด

พระธรรมท่องประจำบท เอเฟซัส 2:8-9 เมื่อเราตัดสินใจหันหลังให้กับความผิดบาป กลับใจใหม่ หันหน้าเข้าหาพระเจ้า เเละเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ เราได้รับความรอด โรม 10:9 คือเรารอดพ้นจากโทษทัณฑ์ของความบาป โรม 8:1) เพราะพระเจ้าทรงยกโทษบาปของเรา เอเฟซัส 1:7 นอกจากนั้น เรายังได้รับฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าพร้อมกับมีชีวิตนิรันดร์ด้วย ยอห์น 1:12;… [ อ่านทั้งหมด.. ]

พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์

เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินถึงคำว่า พระบิดา พระบุตร พระจิต มาก่อนหน้านี้เเล้วซึ่งเป็นศัพท์โรมันคาทอลิก เเต่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร โดย คริสเตียน โปรเตสแตนต์ (ซึ่งก็คือคริสเตียนเเบบผมนั่นเอง นับถือพระเจ้าเท่านั้นไม่นับถือมารีผู้ให้กำเนิดพระเจ้าในร่างมนุษย์) ได้ใช้คำว่า พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งคำว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ เเปลมาจาก The Holy… [ อ่านทั้งหมด.. ]

พระเจ้ามีจริง

ทุกอย่างล้วนมีที่มาใช่ไหมครับ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ คงไม่มีใครกล่าวถึงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในโลกนี้ว่ามันโผล่มาของมันเอง มันเกิดขึ้นมาของมันเองเเละออกเเบบในลักษณะนั้นๆของมันเอง ดังนั้นโลกนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ก็ต้องมีผู้ที่สร้างเช่นกันครับ คำถามธรรมดาที่เกิดขึ้นจากคนทั่วไป คนที่สงสัยหรือไม่เชื่อในพระเจ้านั่นก็คือ “เเล้วใครสร้างพระเจ้า?”  ไหนบอกว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุไม่ใช่เหรอ ถ้าทุกสิ่งมีผู้ที่สร้างมา ก็ต้องมีผู้ที่สร้างพระเจ้าอีกทีสิ….  เเละก็จะต้องมีผู้สร้างของผู้สร้างของผู้สร้างของผู้สร้างของผู้สร้างโลกเเบบนี้ไล่ไปอย่างไม่จบสิ้นหรือเปล่าครับ ถ้าพระเจ้าต้องการที่มาพระเจ้าก็ไม่ใช่พระเจ้าครับเเละเรากำลังจัดหมวดหมู่ของพระเจ้าผิดคือสิ่งที่ถูกสร้างเเต่พระเจ้าคือผู้สร้าง เมื่อสรรพสิ่งได้เกิดขึ้นมาเเล้วเเม้เเต่ความว่างเปล่าเช่นจักรวาลที่ไม่มีดาวสักดวง ผู้อ่านลองคิดดูดีๆนะครับ ความว่างเปล่าก็ต้องมีผู้สร้างนะครับ ทำให้เรารู้ว่าต้องมีสาเหตุของการทรงสร้าง โดยจุดเริ่มต้นของการทรงสร้างที่เเท้จริงจะต้องไม่มีจุดเริ่มต้นก่อนหน้านี้อีก นั่นก็คือพระเจ้านั่นเองครับ… [ อ่านทั้งหมด.. ]