ทำไมพระเจ้าวางต้นไม้เเห่งความรู้ดีรู้ชั่วไว้ในสวนเอเดน?

พระเจ้านำต้นไม้เเห่งความรู้ดีรู้ชั่วไว้ในสวนเอเดนเพื่อเป็น ทางเลือก ให้กับ อาดัมเเละอีฟ ว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่ อาดัมเเละอีฟมีอิสระในการทำสิ่งใดก็ได้ ยกเว้นกินผลจากต้นไม้เเห่งความรู้ดีรู้ชั่ว ปฐมกาล 2:16-17 THSV11 พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่” ถ้าพระเจ้าไม่ให้ทางเลือกเเก่อาดัมเเละอีฟ ดังนั้นอาดัมเเละอีฟก็จะถือเป็นหุ่นยนต์โดยพื้นฐาน เพียงแค่ทำในสิ่งที่ถูกโปรแกรมให้ทำ… [ อ่านทั้งหมด.. ]

คำถามทั่วไป

Q : ใครสร้างพระเจ้า? A : พระเจ้าถูกสร้างไม่ได้ ดังนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่ผิด Ref : https://www.gotquestions.org/who-created-God.html Q :  พระเจ้าสร้างมนุษย์ทำไม? A : เพื่อความพอใจของพระเจ้าเอง Ref : https://www.gotquestions.org/why-did-God-create-us.html  … [ อ่านทั้งหมด.. ]